Služby

Doprava tovaru

V prípade tovaru zakúpeného v našej predajni Vám naša spoločnosť zabezpečí jeho dopravu.

Stavebný dozor pre pozemné stavby

Naša spoločnosť zabezpečuje výkon stavebného dozora pre pre pozemné stavby na základe osvedčenia Ev. č. 08692*10* ktoré vydala Slovenská komora stavebných inžinierov.

Výpočet statiky pozemných stavieb

Naša spoločnosť Vám zabezpečí výpočet statiky statikom s autorizačným osvedčením pre STATIKU POZEMNÝCH STAVIEB. V prípade zakúpenia betonárskej ocele v našej predajni Vám bude cena statického výpočtu odpočítaná z ceny tovaru.

Technické poradenstvo


Výpočet spotreby materíalu


Spracovanie ponúk


Vedenie účtovníctva


Sledujte nás

Otváracie hodiny

Pon. - Pia.: 7:00-15:30

Kontakt

INVESTING POPRAD spol. s.r.o.
Partizánska 3920
058 01, Poprad
Mobil: +421918699895

Partneri